Missie en visie

De stichting wil alle goeds bieden aan mensen die hulp, zorg en aandacht nodig hebben. We richten ons daarin in het bijzonder op mensen met een fysieke en/of sociale beperking en mensen met een smalle beurs.

Concreet bieden we (aangepaste) vakanties voor ouderen aan onder de naam Allegoeds Vakanties. Ook hebben we een toonaangevend, volledig aangepast groepshotel waarin we onze gasten met een zorgvraag een warm welkom bieden. Groepshotel Het Bosgoed ligt in een bosrijke omgeving in Lunteren. Door onze activiteiten voelen mensen zich (weer) gezien, voelen ze zich minder eenzaam of zijn weer voldoende opgeladen om hun situatie aan te kunnen.

‘Mijn vrouw voelt bij jullie dat ze deel is van de maatschappij. Mooi wat jullie doen met mensen. Dat is goud waard!’

Ieder mens is waardevol

Stichting Allegoeds organiseert mogelijkheden voor ontspanning, ontmoeting en bezinning. Hiermee willen we ruimte creëren voor kwetsbare mensen om een pas op de plaats te maken, zodat zij tot zichzelf kunnen komen. Persoonlijke aandacht van mens tot mens staat hierbij centraal, vanuit de gedachte dat ieder mens waardevol is en een belangrijk deel van onze samenleving uitmaakt. Door deze aanpak voelen mensen zich (weer) gezien. Onze gasten typeren ons als een warme, menselijke organisatie.

‘De persoonlijke zorg en aandacht heeft ons erg goed gedaan.’  

Werken vanuit bezieling en betrokkenheid

Medewerkers en vrijwilligers van Stichting Allegoeds werken vanuit bezieling en betrokkenheid voor de gasten. Daarbij staan we erom bekend dat we soms het onmogelijke mogelijk maken. Wij staan midden in de samenleving en willen met anderen samenwerken. In ons handelen streven we naar een goed evenwicht tussen persoonlijke aandacht en persoonlijke vrijheid van onze gasten. De wensen van onze gasten staan daarbij steeds centraal.

Geschiedenis

Stichting Allegoeds heeft een lange geschiedenis. Het begint allemaal in de periode tussen 1890 en 1900. Vanuit de Vrijzinnige Nederlandse Protestantenbond wordt sociaal werk georganiseerd onder de naam ‘Naar Buiten’. De eerste activiteit is het oprichten van een wijkgebouw in Leiden en in 1901 is er al de eerste ‘vakantiekolonie voor bleekneusjes’. Kinderen uit een sociaal zwak milieu mogen een paar weken op een gezonde vakantie.

Opvang voor vrouwen en ouderen

In de jaren die volgen groeien de activiteiten verder uit en worden ook vakantieweken voor andere doelgroepen georganiseerd. Naast kinder- en jeugdvakanties ontstaan mogelijkheden voor de opvang van vrouwen die in de knel zijn geraakt en ouderen. Er worden vakantiehuizen gebouwd en aangekocht. Daarnaast ontwikkelt de stichting een drietal herstellingsoorden, een sociaal verzorgingscentrum, een gezinsvervangend tehuis en een vrijzinnig protestants bejaardenhuis.

Stichting Mens en Samenleving

Een mijlpaal bereikt de stichting 1971. Op 1 januari gaan alle activiteiten verder onder de vlag van de nieuw opgerichte Stichting Mens en Samenleving (SMS). In deze stichting gaan ‘Stichting Sociaal Werk van de Nederlandse Protestanten Bond’ en de ‘Vereniging Vrijzinnig Christelijke Gezondheidskolonie Naar Buiten’ op. Als gevolg van politieke ontwikkelingen gaan de herstellingsoorden in de loop van de jaren op in andere GGZ-organisaties. Ze maken dan geen deel meer uit van onze stichting. Vanaf 1978 wordt de stichting enkele jaren actief met Boddaertcentra. In deze centra vinden behandeling van kinderen en ouders plaats, die in gezin of samenleving zijn vastgelopen. Na verloop van tijd gaan onderdelen van SMS autonoom verder.

Groepsaccomodatie Het Bosgoed

In 1980 opent Het Bosgoed in Lunteren haar deuren. In deze aangepaste accommodatie vinden zorggerichte groepen een prachtig vakantieverblijf. Het Bosgoed groeit in de loop van de jaren uit tot één van de beste aangepaste vakantie-accommodaties in Nederland.

Vakanties voor ouderen

De vakanties voor ouderen groeien en worden een speerpunt van de activiteiten. Stichting Mens en Samenleving voorziet daarin in een maatschappelijke behoefte. We bieden ouderen, die zelf niet meer in staat zijn om op vakantie te gaan, een vakantieweek waarin ontmoeting, ontspanning en persoonlijke aandacht centraal staan. Daarbij voeren vrijwilligers de fysieke zorg en begeleiding uit. De vakanties vinden plaats onder de naam ‘Vakanties met zorg’ en later onder de naam ‘SMS Vakanties’.

Nieuwe naam

In 2011 vieren we het 40-jarig jubileum van Stichting Mens en Samenleving. In november van datzelfde jaar verandert de naam van Stichting Mens en Samenleving in Stichting Allegoeds. De vakanties voor ouderen en Het Bosgoed zijn op dit moment de twee belangrijkste onderdelen van de stichting. Ook hun namen veranderen om de verbinding met de overkoepelende stichting te laten zien. SMS Vakanties gaat verder onder de naam Allegoeds Vakanties. Het Bosgoed gaat verder onder de naam Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed.

ANBI

Stichting Allegoeds staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als ANBI.

Naam     Stichting Allegoeds
RSIN     002882917

Contactgegevens
Molenweg 49a
6741 KK Lunteren
www.allegoeds.nl
tel. 0318 – 485183